Sinh viên ngành y được đào tạo thực hành chuẩn quốc tế tại bệnh viện FV

Với chương trình hợp tác quan trọng này, hai đơn vị cùng hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế, và sinh viên ra trường đủ tự tin để làm việc tại các bệnh viện quốc tế trong và ngoài nước.

n


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *