Kỳ 11: Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng và triết lý ‘mổ đẹp’


Xem bệnh nhân như người nhà là khẩu hiệu, là mục tiêu phấn đấu ở đâu đó nhưng với bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, điều này đã ăn sâu trong tâm trí từ khi còn là cậu bé con ông bác sĩ nghèo thời xa xưa…
  • Kỳ 9: Từ đôi mắt sáng mở ra một cuộc đời mới
  • Kỳ 8: Kê toa kháng sinh: Đường đua qua các chốt chặn
  • Kỳ 10: Bác sĩ Phan Văn Thái: Người không từ chối những ca ‘9 chết 1 sống’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *