Mô hình ‘Bệnh viện tại nhà’ – Xu hướng chăm sóc y tế hiện đại


Từ cuối năm 2019, Trung tâm Dịch vụ Khám bệnh từ xa – bao gồm Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà – đã ra đời nhằm giảm bớt căng thẳng cho các khoa của Bệnh viện FV, cũng như đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Mô hình bệnh viện tại nhà được duy trì từ đó đến nay và không ngừng gia tăng trải nghiệm dịch vụ cho bệnh nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *